Worden wij te dik ?

Dik worden ? Wij ?

Nederland :

Worden wij te dik ?  In Nederland hebben steeds meer mensen een te grote buikomtrek.  Zo blijkt uit ‘Nederland de Maat Genomen’, een onderzoek van het RIVM en de Universiteit Utrecht, waarbij onder andere de omtrek van de buik werd gemeten.

27 procent van de mannen in de leeftijdsgroep 30 – 70 jaar heeft te veel vet op de buik.  Dat wil zeggen een buikomtrek van 102cm of meer.  Bij vrouwen bedraagt het cijfer zelfs 39 procent van de vrouwen die een buikomtrek van 88 cm of meer hebben. De afgelopen jaren is het aantal mensen met een te grote buikomtrek toegenomen.  De toename is vooral opvallend bij vrouwen van dertig tot negenendertig jaar : 15 procent midden jaren negentig naar 26 procent nu.

Verder komt uit het onderzoek ook naar voren dat 60 procent van de mannen tussen dertig en zeventig een BMI van 25 of meer heeft en dus te zwaar of te dik  is.  In dezelfde leeftijdscategorie is 44 procent van de vrouwen te dik.  Verder onderzoek naar het voorkomen van het zogenoemde metabool syndroom leverde het volgende op :

Van het metabool syndroom is sprake bij ongunstige niveaus van minimaal drie van de volgende risicofactoren : bloeddruk, buikomvang, HDL-cholesterol, glucose en triglyceriden in het bloed.  Dit komt voor, in de onderzochte leeftijdsgroep, bij 24 procent van de vrouwen en bij 34 procent van de mannen.  Het syndroom verhoogt het risico op diabetes type 2 en hart- en vaatziekten.

Bij de mannen leidt 6 procent aan diabetes, bij de vrouwen is dat 5 procent.  Een vierde van de mensen bij wie diabetes werd vastgesteld, was nog niet op de hoogte dat ze diabetes hadden.  Dit percentage neemt toe met de leeftijd van de onderzochte personen.  In de leeftijd van zestig tot zeventig jarigen heeft maar liefst 14 procent van de mannen en 11 procent van de vrouwen diabetes.

Het onderzoek ‘Nederland de Maat Genomen’ werd uitgevoerd bij 4OOO personen in de periode 2009 en 2010.

België

In België is één op de twee inwoners te dik.  36 procent heeft een BMI tusssen 25 en 29,9 en heeft dus overgewicht.  12 procent heeft zelfs een BMI van boven de 30 wat wijst op zwaarlijvigheid of obesitas.

Dit zijn cijfers van het Obesitas Forum, een vereniging opgericht door prof. Van Gaal van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen en dr. Kutnowski van het Brugmann ziekenhuis in Brussel.  De Bedoeling van het Forum Obesitas is om alle verenigingen en organisaties die rond obesitas werken samen te brengen en samen sensibilisatie- en preventiecampagnes rond obesitas te organiseren.

Nog volgens het Obesitas Forum is er momenteel een echte obesitasepidemie aan de gang die een toenemend gevaar inhoudt voor de gezondheid.  Het Forum vind dan ook dat een gecoördineerde aanpak vereist is.  Obesitas verhoogt namelijk het risico op een reeks
aandoeningen zoals verhoogde bloeddruk, diabetes, hart- en vaatziekten, artrose, slaapstoornissen, cholesterol, galsteenvorming en kanker aanzienlijk.  Bovendien leidt obesitas ook tot een gedaalde levensverwachting, psychologische problemen, rugklachten enzovoorts.  Het Obesitas Forum stelt dat obesitas een chronische aandoening is die voortvloeit uit een onevenwichtige energiebalans.  De bestrijding van obesitas vereist aangepaste voeding, een aanpassing van de levensstijl, meer fysieke beweging en een medische begeleiding.

Te Dik ? Klik Hier!

 

 

Te Dik ?

 

 

Tags: , , ,

Leave a Comment